Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lenker som ikke virker.
Publisert  27.02.14
Sist endret  27.02.14
 
På grunn av en oppdatering i leverandørens PHP som er ikke forenlig med måten denne siden var bygd opp på, må vi redigere alle interne lenker. Vi må også redigere hver enkelt side.

Hvis du har kommet hit gjennom en gammel lenke, skal det gå greit å finne den opprinnelige siden.

Hvis du, f.eks. skulle til:
http://www.etterstad.no/index.php?vis=nyhet134
så kan du endre dette i nettleseren din til
http://www.etterstad.no/nyhet134.php

Hvis vi ikke har oppdatert nyhet134, så mangler den meny og formattering, men skal likevel være fullt leselig.

Etterhvert håper vi at alle sider det er sannsynlig at noen kommer til er oppdatert. Finner du interne lenker som ikke virker, så si gjerne fra. (For den saks skyld, eksterne lenker også, da må vi jo se til å få fjernet dem!)