Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

EKTV - Etterstad Kabel-TV
Publisert  10.04.05
Sist endret  09.12.15
 
Gjennom Etterstad Kabel-TV eier de 11 av boligselskapene på Etterstad sitt eget kabelnett. Eierene er de 10 "gamle" boligselskapene, samt Etterstadtoppen som ble med i 2012. EKTV er et aksjeselskap, der hvert boligselskap eier aksjer i forhold til antall leiligheter i selskapet (10 aksjer pr. leilighet).

I starten hadde EKTV egne parabolantenner på taket av Etterstadsletta 49, og tok selv ned flere kanaler. Det måtte imidlertid betales avgift til opphavsrettsorganisasjonen Norwaco for alle som hadde adgang til disse kanalene. Da TV-sendingene ble digitalisert tilbød Get en rekke tilleggskanaler mot betaling - til dels de samme eller tilsvarende som EKTVs "egne" kanaler. Derfor ble parabolantennene fjernet, og Get leverer alt innhold.

EKTV har sammen med Årvoll Kabel-TV en avtale med Get som er gunstigere enn det de fleste kunder har.

Styret

Hvem eier GET-boxen?
Publisert  10.05.08
Sist endret  10.05.08
 
I en informasjonsbrosjyren fra EKTV fra 2007 står det at GET-box følger leiligheten. Men i ettertid har GET kommet til at dette likevel ikke var noen god ide.
Les mer