Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alnaelvas venner,
Medlemsskriv nr. 3

Publisert  06.06.03
Sist endret  06.06.03
 

Kjære medlemmer – her kommer siste medlemsskriv dette halvåret – med litt om det videre program.

Men først av alt om en utrolig klosset formulering i forrige medlemsskriv, der vi ba om at man benyttet vedlagte verveblankett. Det vi mente var å anmode om at man benyttet blanketten til å verve et medlem. Vår klossethet har ført til at noen har betalt kontingenten for 2003 2 ganger. Det vil vi ordne opp med den enkelte. - I tillegg til dårlig formulering har noen blanketter manglet kontonummer (0539.1129977), uten at vi vet årsaken til det. Uansett så beklager vi det hele.

EN VANDRING MED VANN,
- i samarbeid med Vann- og avløpsetaten vil denne Alnaelvstanden stå på Furusets Bibliotek til og med fredag 23.mai. Lørdag 24. benyttes den i forbindelse med bydelsdagen, og mandag 26. flyttes den til Nordtvedt Bibliotek der den står til og med 12. juni. Den vil tidvis være betjent av Alnaelvas Venner.

FURUSET BYDELSDAG lørdag 24.mai
– der vi deltar utenfor senteret med Alnaelvstanden, informasjonsmateriell - og vafler. Er det mye folk finner dere oss ved å gå etter den gode lukten!

KULTUR LANGS ALNA -
Søndag 25. mai ca. kl 1300 –1500 er det korvandring mellom HUKEN og Kalbakkbrua . Under vandringen kan man - høre sang fra små og store ”sangfugler” fra bydelen - lytte til Erik Aurbakken fra Alnaelvas Venner - kjøpe forfriskninger av turmarsjklubben MILA. Hovedarrangør er Sangkoret VOX – som har med seg en rekke andre kor, samt at Grorud Veterankorps spiller ved turveien på Huken kl. 12.45.

OSLO MILJØFESTIVAL
arrangeres med et omfattende program i tidsrommet 5.- 15. juni. I samarbeid med Oslo Elveforum deltar Alnaelvas Venner med følgende: 11. juni kl. 1800 starter to vandreturer samtidig langs Alna: - Start fra Grorud Jernbanestasjon – gjennom Alnaparken og Smalvollen. Guide er Frithjof Funder. - Start fra Brynseng T-banestasjon – langs Alna til Kværner. Guide er Karsten Sølve Nilsen Er det fint vær kan man jo ta med termos og nistepakke og avslutte turen med en liten piknik i det grønne! 14.juni står vi på stand på Oslo Elveforums stand på Miljøtorget i Spikersuppa. Besøk oss gjerne da!

OPPSTART AV ARBEIDET MED ÅPNING AV KULVERTEN I LEIRFOSS
har vi fått vite skjer onsdag 20. august. Da er vi der, med sjampanje og diverse! Vi regner med at saken blir annonsert.

GRILLPARTY
lørdag 23.august - I samarbeid med Furuset Vel inviterer vi bydelens pensjonister til grillparty ved Alna. Kan noen av Furuset-medlemmene hjelpe til her?

LYSVANDRING
torsdag 18. september – Som kjent arbeider vi med å få til lysvandring langs deler av elva. Her vil vi helt klart ha behov for hjelp - noe vi kommer tilbake til.

ELVERUSK - HJELP
vil vi også trenge når vi i månedsskiftet september-okt. arrangerer elverusk i samarbeid med Frilufsetaten.

…og for øvrig ønsker styret GOD SOMMER!