Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Elvevandring med guide
Publisert  06.06.03
Sist endret  06.06.03
 


I dag startet Oslo Miljøfestival, som varer til 15.juni.

I løpet av denne tiden arrangerer vi i samarbeid med Oslo Elveforum to Alnaelv-vandringer med guide. Det vil si de går samtidig, slik at man må velge en av dem::

Onsdag 11. juni kl. 1800
1 - Start fra Grorud Jernbanestasjon - gjennom Alnaparken og Smalvollen. Guide er Frithjof Funder.
2 - Start fra Brynseng T-banestasjon - langs Alna gjennom Svartdalen til Kværner. Guide er Karsten Sølve Nilsen

Er det fint vær kan man jo ta med termos og nistepakke eller lignende og avslutte turen med en liten piknik i det grønne!

Samt at vi tar med at vi 14.juni står vi på Oslo Elveforums stand på Miljøtorget i Spikersuppa. Besøk oss gjerne da!

Hilsen
ALNAELVAS VENNER
V/Karin Gulichsen