Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alna - Lysvandring 18. september.
Publisert  20.06.03
Sist endret  20.06.03
 

Medlemsskriv fra Alnaelvas venner:

KJÆRE FORENINGER, KOR, KORPS M.V. – VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ DEN FØRSTE ”LYSVANDRINGEN LANGS VÅR ELV – ALNA”

ALNAELVAS VENNER har tatt initiativ til å arrangere en lysvandring langs Alna den 18. september i år – i tidsrommet ca. kl 1900 - 2200. Det vil si langs deler av elva. Hensikten med tiltaket er å bidra til å øke kjennskapen og interessen for Alna og grøntområdene. Vi tror det er svært viktig at ”grasrota” viser økende interesse samtidig med at den politiske og administrative fokuseringen på elva er der.

Vi har tatt modell av Akerselv-vandringen, som i år skjer for 4. gang. Det vil si, vi har ikke tenkt å kopiere den vandringen. Det er heller ikke mulig. Så vi gjør det på ”vår ” måte – med en bydelsvis fokusering på elva. De fleste bydelene langs elva har vist god og positiv interesse for ideen, - og samarbeidet så langt har vært veldig bra! - Det inviteres med andre ord til å bli kjent med ”Sin bit av elva” – til å ta den i bruk. Bydelene som deltar tar hovedansvaret for ”for sin bit” – under en felles paraply.

I denne forbindelse inviteres foreninger, kor, korps m.v. til å delta med innslag langs elva. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at alt som skal skje, skjer på frivillig, ubetalt basis.

Vi vet at ferien står for døren for de fleste, og at det kan være vanskelig å få tatt en beslutning. Men likevel, høres dette spennende ut, er det interesse for saken, så meld fra om det. Ta kontakt med respektive bydel. Se baksiden av brevet. Man kan eventuelt også ta kontakt med Alnaelvas Venner, som er initiativtaker og koordinator for arrangementet. – Vi er også takknemlig for hjelp med å gjøre saken generelt kjent blant medlemmer og andre.

SISTE FRIST FOR TILBAKEMELDING ER FREDAG 15. AUGUST.

Vennlig hilsen

Arrangementskomiteen/ ALNAELVAs VENNER
v/Karin Gulichsen


OVERSIKT OVER BYDELSADRESSER med kontaktperson for Lysvandringen
BjerkeLars Grasmo Erich Mogensøns vei 38, 0594 Oslo23 03  98 00grasmo@
c2i.net
FurusetPreben Winger Trygve Lies plass 1, 1051 Oslo23 47 90 00preben.winger@
bfu.oslo.kommune.no
HellerudAntti-Jussi Andresenferie uke 29-30-31Haugerud senter 1-7, 0673 Oslo23 42 01 15antandre@
online.no
Helsfyr-SinsenSvein Børge Hoftunferie t.o.m. uke 30Karolinie Kristiansens vei 622 57 94 14svein.hoftun@
bhs.oslo.kommune.no
RomsåsCecilie Lintoft Romsås senter 4, 0970 OSLO24 42 10 00cecilie.lintoft@
bro.oslo.kommune.no
StovnerBjørn Holmferie t.o.m. uke 29Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo23 47 10 00 
I feritid for den enkelte kan Karin Gulichsen kontaktes over mobil 9075 7435.

Siste frist for tilbakemelding om deltakelse er fredag 15. august.
Elveskråning ovenfor E6