Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alnaelvas venner -
Medlemsskriv 6, 2003

Publisert  04.09.03
Sist endret  04.09.03
 

ALNAELVAS VENNER
(Tilknyttet Oslo Elveforum)
Medlemsskriv 6/2003 / Handlingsprogram
4. september 2003/KG
Postboks 10 Lindebergåsen 1003 Oslo -
Tlf./E-mail: 22 32 45 24 - gulichse@online.no
www.osloelveforum.org


Kjære medlemmer - tiden løper aldeles fra oss - så dere får ha meg unnskyldt hvis det er noen feil i det dere nå får. Men det er viktig å få ut noe om Lysvandringen den 18. september.

Samtidig benytter vi anledningen til å si litt om dagens STORE begivenhet: Markering av oppstarten av arbeidet med å åpne Leirfoss ved Hølaløkka (nær Grorud jernbanestasjon) - og vannspeilet som skal komme der. Første trinn er beregnet ferdig allerede neste sommer. Markeringen skjedde ved miljøvernminister Børge Brenne og en rekke andre prominente gjester til stede. Også Alnaelvas Venner var med, mest fordi vi skulle hjelpe til litt, men samtidig fikk vi honnør for vårt arbeide med Alnaelva. Veldig hyggelig! Likevel må man ikke glemme at andre har vært aktive før oss når det gjelder Leirfoss, herunder spesielt Tone Buberg og Grorud Vel. - Så over til neste arrangement - som ikke kan sammenlignes med den Akerselva har, men som er et første forsøk på å få til en årlig lysvandring langs Alna, og som beskrives slik:

ELVELANGS I EN LYSSATT ALNAELV
Stemningsfulle opplevelser - møt hulder og troll, hør et Hans Børli dikt eller korsang, bli imponert av gjøglere ! - Torsdag 18. september kl 1900 - 2200 vil kulturopplevelsene dukke opp langs en lyssatt Alnaelv fra Alunsjø til Kværner - og Tokerudbekken. Vi markerer at dag og natt er like lange. Lys og mørke er i balanse, men mørket er voksende. Snart er det høstjevndøgn.

Følg faklene. - Velg din bit av elva - Opplevelser venter deg!

Underholdningen vil primært være ved startpunktet på Ammerudsletta, (T-bane til Grorud), - videre ved Hølaløkka, Alnaparken, Alfaset/ Pilgrimsleden, Smalvollen, Bryn st., Brynsfossen og i Svartdalen. Eller ta turen langs Tokerudbekken.

Du kan selv velge din bit av elva. Hele strekningen er lyssatt med 2000 fakkelbokser og tar vel tre timer å gå. Der elva ikke direkte kan følges, fakkelmarkeres stier eller fortau.

Velkommen til den første lysvandringen langs Alnaelva.

Arrangører: Alnaelvas Venner og bydelene Bjerke, Furuset, Hellerud, Helsfyr-Sinsen, Romsås, Stover - som takker foreninger og andre for medvirkning og støtte. Ellers tar vi med noen punkter fra årets Handlingsprogram:

2 - ALNADILT -
et prøveprosjekt der vi involverer barnehager i to bydeler er i gang.

3 - ELVERUSK -
samarbeidsprosjekt med kommunen.

4 - GRILLPLASSER LANGS ALNA -
Både for å øke interessen for Alna som turområde, og å unngå at folk tar seg til rette, ønsker ALV å anlegge noen grillplasser langs elva. Henvendelse til Friluftsetaten er så langt besvart positivt.

5 - KOMMUNESAKER -
ALVs primærområder er det blå-grønne. Elva og dens grønne nærområder. Derfor er også Oslo kommune en viktig samarbeidspartner, uten at det i enhver situasjon betyr full enighet i sak.

6 - LITTERATUROVERSIKT -
Ut fra ALVs egeninteresse og henvendelser som kommer, blant annet fra skoleelever som skal skrive om Alna, er det under arbeid en materielloversikt. Også Deichmanske bibliotek har deltatt i dette arbeidet, som forventes sluttført denne måned.

7 - LYSBILDEFOREDRAG - ELVEVANDRINGER -
Alnaelvas Venner har i øyeblikket flere personer som påtar seg slike oppgaver. - I tillegg til egne arrangementer tilbys dette til foreninger og andre. Minimumshonorar er Kr.300,oo som går til ALV - pluss evt. reiseutgifter.

8 - MEDLEMSSKRIV -
med informasjon om virksomheten distribueres minimum kvartalsvis.

9 - NÆRINGSLIV -
Tiltak for å få næringsliv langs elva mer interessert og engasjert er under utvikling og vil bli videreført ut fra den tid og de muligheter som bys.

10 - SKOLE -
(Barne- og ungdomsskoler med tilknytning til Alnaelva.) Det er ønskelig å få til tiltak som kan virke spennende og attraktive for barn og ungdom. Samtidig som vi vet at enkelte skoler har egne, gode tiltak - kan det være elementer som ALV bør gripe fatt i - tiltak som kommer i tillegg til vårt engasjement i samarbeidsopplegget "Skoler i friluft - langs Alna".

11 - UT PÅ TUR - ALDRI SUR / ALLTID SUR?
Befolkningsstrukturen i Groruddalen er flerkulturell. Det sies ofte at innvandrere ikke liker å gå på tur, slik nordmenn er vant med å gjøre. Den første påstanden er sannsynligvis gal - den andre sannsynligvis riktig. De vil gå på tur, men på sin måte. Vi ønsker å initiere til at også våre nye landsmenn skal finne det naturlig å legge sine turer til Alna, bli glade i Alna og Alna-naturen.

12 - SYNLIGGJØRING -
En av ALVs viktigste oppgaver er å skape interesse og oppmerk-somhet om elva og dens grøntområder. Skape en opinion som ser verdien av å bevare dette, og å "slåss" for det om nødvendig. Det kan gjøres på forskjellige måter, men vil uansett være avhengig av de menneskelige og økonomiske ressurser som til enhver tid er til rådighet.

MEDLEMMER -
Ved årsskiftet 2002/2003 var medlemstallet 43 hvorav 1 politisk parti og 4 foreninger. Pr. dato er tallet henholdsvis 91, 2 og 10. Det er plass for mange flere. Kontingenten er bare 100,oo - og innmelding nå gjelder ut 2004.

Velkommen som medlem!