Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alnaelvas venner -
Medlemsskriv 7, 2003

Publisert  29.10.03
Sist endret  29.10.03
 

ALNAELVAS VENNER
(Tilknyttet Oslo Elveforum)
Medlemsskriv 7/2003
oktober 2003/KG
Postboks 10 Lindebergåsen 1003 Oslo -
Tlf./E-mail: 22 32 45 24 - gulichse@online.no


Kjære medlemmer - også denne gang er det fint å kunne starte med å ønske nye medlemmer velkommen!

Dernest noen av dere nye har e-mail, er det fint å få adressen, slik at vi kan sende skriv på den måten.

Dernest noen rader om Lysvandringen 18. september - med en TAKK til alle som på en eller annen måte bidro til at dette ble så vellykket som det ble.
lysvandring

Selv hadde jeg store intensjoner om å gå hele ruta fra Ammerudsletta til Svartdalen, men på grunn av et uhell noen dager i forveien var jeg ikke i stand til det. Derfor måtte jeg nøye med med "min bit av elva", slik nok de fleste gjorde. men noen tok hele turen. Uansett lang eller kort vandring har det kommet mange godord om tiltaket, men også noe negativt. Totalt sett vurderte vi dette som en "generalprøve" - og den skal som kjent ikke være 100% bra for å lykkes senere....

Det er også kommet flere forslag - noe vi takker for. Ros, kritikk, forslag - alt tas med i evalueringen og planlegging for neste år - som starter nå! Igjen takk til alle som bidro til å dra saken i land.
Pins - Det ble laget en Pin til arrangementet, tegnet av et av våre medlemmer, Kristen Berrum. Den har teksten Alnavassdraget - Lysvandring 2003 - og viser en elv som slynger seg i en grønn dal. Den er fin!. Og er et fint minne om den første lysvandringen i Alnaelvas historie. Vi har fortsatt noen igjen.

T-skjorter og Collegegensere er også anskaffet. Størrelsene er S, M, L og XL - i gode størrelser. T-skjortene er grå eller hvite med blå logo. Genserne er blå med hvit logo.

Både pins, T-skjorter og gensere er i god kvalitet til en rimelig pris, henholdsvis kr. 20,- - 50,- og 150,- og kan bestilles over telefon eller E-post. Levering avtales

Fotokonkurransen - Kalender
Vi ble dessverre nødt til å utsette dette prosjektet. Hovedårsaken er at vi ikke klarte å finansiere tiltaket innen den fristen vi hadde. Tiden strakk ikke til. I tillegg kom det svært få bilder. Vi kommer tilbake til saken i senere skriv.

Nytt turkart for Groruddalen
Mange har lurt på hvor det blir av det nye turkartet som vi fikk en prøve på for en tid siden. Friluftsetaten opplyser at når dt nå får på plass synspunkter fra Handikapforbundet så vil det gå i trykken.

Kjempebjørnekjeks
(ligner på Tromsøpalmen) er egentlig en flott plante. Men det er også en plante som sprer seg som et uvær og kkveler alt annet.
kjempebjørnekjeks

Hvordan man best skal bli kvitt den har det vært forskjellige oppfatninger av. Vi kommer tilbake til dette også, men gjør oppmerksom på at Friluftsetatene gjerne vil ha beskjed om nye voksesteder den observeres på. Eventuelt kan slike opplysninger kanaliseres via Alnaelvas venner.

NOEN AKTUELLE DATOER FREMOVER

Søndag 16. november kl. 12.30
er vi invitert av Hellerud Folkeakademi til å arrangere åpent møte i Veslestua på Tveten gård
(Tvetenvn. 101, innkjøring Sigrid Undsets vei)

Hovedtema er:
ALNAELVA - historie, nåtid og visjoner
Lysbildeforedrag ved Karsten Sølve Nilsen.

Hjertelig velkommen til et interessant og hyggelig møte.


Neste møte blir deretter
Torsdag 15. januar slik:

Ekstraordinært årsmøte
for å behandle sak om endring av årskontingent for lag, foreninger, andre.

Etter dette blir det
Medlemsmøte

der vi simpelthen tar oss tid til å diskutere virksomheten så langt - og videre.

Nærmere om tid og sted for dette, samt om årsmøtesaken blir sendt ut senere, sammen med vedtektene for Alnaelvas venner.


Avslutningsvis tar vi med litt om koster.....

Nye koster feies best, sies det. Men andre ganger rekker man langt med et tilstrekkelig antall koster også.

ALV har manglet personer i flere verv i år, noe som må ordnes opp i for kommende år. Samtidig som vi diskuterer ALVs struktur som følge av ny bydelsinndeling fra 1. januar - vil en valgkomite være i arbeid. Får du en henvendelse, så si JA hvis du har mulighet.... eller hvorfor ikke selv ta et initiativ? Rent personlig kan jeg si at arbeidet og oppgavene er interessante og lærerike - men vi trenger noen flere å fordele oppgavene på. Skulle for eksemple gjerne ha en liten PR-komite.... Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du har noen spørsmål om oppgavene eller vervene.

Vennlig hilsen
Alnaelvas Venner
v/Karin Gullichsen