Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vesletjernsbekken
Publisert  14.12.03
Sist endret  14.12.03
 
Kartet under er laget ved å legge et kart fra 1943 (som bare viser bekker og vann) over et moderne kart. Plasseringen er gjort manuelt uten spesielt utstyr, så det er opplagt feilmarginer. Men ellers viser kartet hvor det går/har gått bekker til Alna.

Vi har markert Vesletjernsbekken på dette kartet.

Bekker fra Lillomarka


Forøvrig har vi foreløpig lite om Vesletjernsbekken, bortsett fra dette bildet tatt i kveld fra Kalbakken T-banestasjon, der bekken går oppe i dagen forbi Rødtvet sykehjem.

Vesletjernsbekken ved Kalbakken


Men vi fant en side om isdrift på Vesletjern i gamle dager