Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
LENKER
Lenker


Laget i:

Vesletjernsbekken
Publisert  14.12.03
Sist endret  14.12.03
 
Kartet under er laget ved å legge et kart fra 1943 (som bare viser bekker og vann) over et moderne kart. Plasseringen er gjort manuelt uten spesielt utstyr, så det er opplagt feilmarginer. Men ellers viser kartet hvor det går/har gått bekker til Alna.

Vi har markert Vesletjernsbekken på dette kartet.

Bekker fra Lillomarka


Forøvrig har vi foreløpig lite om Vesletjernsbekken, bortsett fra dette bildet tatt i kveld fra Kalbakken T-banestasjon, der bekken går oppe i dagen forbi Rødtvet sykehjem.

Vesletjernsbekken ved Kalbakken


Men vi fant en side om isdrift på Vesletjern i gamle dager