Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Alnaelvas venner -
Medlemsskriv 1, 2004

Publisert  06.01.04
Sist endret  06.01.04
 

ALNAELVAS VENNER
(Tilknyttet Oslo Elveforum)
Medlemsskriv 1/2004
01-01-04/KG
Postboks 10 Lindebergåsen 1003 Oslo -
Tlf./E-mail: 90 75 74 35 - gulichse@online.no

Kjære medlemmer - først av alt Et RIKTIG GODT NYTTÅR - med takk for hjelp og støtte i året som vi nå legger bak oss. Og også denne gang er det fint å kunne ønske nye medlemmer velkommen! Medlemstallet ligger derved rundt 130 ved årsskiftet. Det er bra.

Dersom noen av dere nye - men også tidligere medlemmer - har/nylig har fått e-postadresse, er det fint å få den for bruk ved utsendelser. - Men denne gang får alle medlemsskrivet i posten.

FØRSTE MØTE NÅ BLIR
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE og
MEDLEMSMØTE om VEIEN VIDERE

TORSDAG 15. JANUAR 2004 KL 1900,
TVETEN GÅRD, Veslestua - Tvetenveien 101
T-bane til Hellerud eller Tveita - med bil;
Innkjøring fra Sigrid Undsets vei.

Sak til behandling :
Forslag fra styret om endring av kontingenten for foreninger og institusjoner fra Kr. 100,oo til Kr. 300,oo kroner i året, gjeldende fra og med år 2004.

Begrunnelse:
Drift og aktiviteter er avhengig av inntekter. Samtidig som man ønsker å opprettholde personkontingenten på et svært rimelig nivå - Kr. 100,oo som tidligere vedtatt - finner styret det riktig at foreninger og institusjoner betaler noe høyere kontingent, - selv om man også ønsker å holde denne på et lavt nivå.

Samtidig ønsker man å innføre en ordning der slike medlemmer gis minimum 20 % reduksjon i prisen der det er aktuelt, eksempelvis ved guiding eller foredrag/kåserier på sine møter. Prisfastsettelser vil skje ved styret.

Det er viktig for arbeidet med Alnaelva at mange støtter arbeidet. Til gjengjeld holdes medlemmene løpende orientert om virksomheten både ved møter, arrangement og ved minimum 4 medlemsskriv årlig - ( syv i 2003).


VEIEN VIDERE

I og med at vi regner med at selve årsmøtesaken vil ta kort tid, fortsettes med vanlig medlemsmøte der vi ser litt på virksomheten så langt - men mest på VEIEN VIDERE. Man kan si det blir en del av saksbehandlingen for utarbeidelse av Handlingsplanen for 2004 - og også tanker for en noe lenger periode. Styret forbereder dette, men ideer og synspunkter både på forhånd og på møtet mottas med takk! - Kaffekopp med noe attåt serveres.

Vi tar også med litt av det videre programmet - og først ute er et samarbeidsopplegg med Furuset Bibliotek.

FOTOUTSTILLING OM TIDLIGERE TIDERS FURUSET - Fra og med 10. januar og måneden ut vil denne fotoutstillingen være på plass på Furuset bibliotek - som holder til i samme bygning som T-banestasjonen, bare tvers over gaten. - Vi anbefaler et besøk! - I tilknytning til utstillingen blir det ....

.... KÅSERI ONSDAG 21. JANUAR kl 1900 på samme sted. Det er den lokalkjente Vidar Noreng - født og oppvokst på Furuset - som tar oss med til tidligere tider.

Begge deler er et ledd i en programserie - foreløpig ut mars. Møtene blir annonsert av Biblioteket, og vil derfor også være å finne på Internett - under adresse Bydel Alna.


ORDINÆRT ÅRSMØTE

Vi benytter samtidig anledningen til å innkalle til ordinært årsmøte torsdag 25. mars. Saker som ønskes behandlet må være innkommet 4 uker før, dvs. innen 26. februar 2004.

Vennlig hilsen
STYRET
v/Karin Gulichsen