Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Medlemsskriv 3 B/04
Alnaelvas venner

Publisert  18.04.04
Sist endret  18.04.04
 

Kjære medlemmer - men en spesiell velkommen til dere som er nye. Vi runder faktisk 150 medlemmer i disse dager, hvorav 18 foreninger - så interessen for Alnaelva må sies å være god. Det er bra!

Denne gang er det tre hovedsaker vi gjerne vil orientere om - med start i en påminnelse om det tredje og siste Bibliotekmøte i denne omgang:

TORSDAG 22.april kl 1900 på
Deichmanske Bibliotek, Furuset

VIDAR NORENG holder
Lysbildekåseri om Furusets historie

Har man ikke allerede hørt og sett dette, kan det anbefales å ta en tur!


Uken etter har vi ALNAELVRUSK i dagene 26. - 29. - Får du en henvendelse med anmodning om hjelp, håper vi du sier JA!
BLI KJENT MED ELVA OG OMRÅDER I NABOLAGET!

Etter initiativ fra Alnaelvas Venner er det blitt en samkjøring av vandringer - i hovedsak langs Alnaelva. Den første -
søndag 25. april kl 1300 - er det Østensjøvannets Venner som har tatt initiativet til. Den er beregnet på medlemmer av Alnaelvas Venner og Østensjøvannets Venner - også for å bli litt kjent med hverandre. Tema er natur og lokalhistorie - ved Karsten Sølve Nilsen, lokalhistoriker og styremedlem i ALV. Fremmøte ved Bryn jernbanestasjon. Turen ender på Galgeberg.

De øvrige er i samarbeid Groruddalen Historielag (GH), Alnaelvas Venner (ALV), Kunnskap og Kultur (KK) og Lillomarkas Venner (LV). Mer informasjon: Erik Aurbakken 22 25 65 36.

Torsdag 29. april kl. 1800. GH inviterer til tur langs Rute 3 Årvoll, Frammøte: På brua til den nye gang-sykkelveien på Trondheimsveien ved Bekkedalen. Turen går gjennom Bekkedalen til hoppbakker, tidligere Østreheim, Stig kafe og til Årvoll gård der det blir kaffeservering. Guide: Håvard Pedersen og Lars Grasmo.

Onsdag 5. mai kl. 1800 inviterer GH til tur langs Alna. Lokalhistorie og botanikk. Møt ved Lillomarka Barnehage, Hukenveien 12. Turen avsluttes i Loge Fremtidens Vels lokaler i Grorudv 39, ved Bleikedammen, hvor det serveres kaffe.


Torsdag 6. mai kl. 1800 inviterer GH til tur langs Rute 1: Skogstur. Frammøte: Parkeringsplassen ved enden av Årvollveien v/Isdammen. Kulturminner på denne turen er Øvre isdam, Storhaugbakken, steinhoggervirksomhet, Gamle Hadelandsvei og Ole Høiland-hula. Det anbefales godt fottøy og kaffe i sekken. Guide: Håvard Pedersen.

Onsdag 12.mai kl 1830 inviterer KK til tur langs Alna. Lokalhistorie. Møt ved parkeringsplassen ved Grorud jernbanestasjon, Brubakkveien.

Torsdag 13.mai kl. 1800 inviterer GH til tur langs Rute 5: Bjerke og Refstad. Frammøte: Hovedinngang til Bjerke Travbane. Turen går til Refstad, Gamle Trondheimsvei til Aker sykehus der tidligere driftssjef på Aker Odd Storsveen viser rundt. Kaffeservering ved Tonsen gård. Turen kan gjennomføres med og uten sykkel. - Guide: Anne Fikkan.

Onsdag 26. mai kl. 1800 inviterer ALV til tur langs Alna. Lokalhistorie og botanikk, møt ved Steinhoggerstatuen ved Grorud Senter. Vi går til Hølaløkka.

Torsdag 27.mai kl. 1800 inviterer GH på tur langs Rute 2: I skogbrynet. Frammøte: Selvbyggerveien 200 v/gammelt gartneri. Turen tar for seg Spælabakken, minner fra annen verdenskrig, rester etter trekullmile, steinhoggervirksomhet, havnehager og rester etter husmannvirksomhet. Kaffeservering. Turen kan gjennomføres med og uten sykkel. Guide: Håvard Perdersen og Gro Hoddevik.

Onsdag 2. juni kl.1800 inviterer LV til tur i Hestehagan og Kolås med utgangspunkt i nytt hefte, Geologi og lokalhistorie. Møt i krysset Furer Nymoens vei - Hans Aaneruds vei. Turleder: E. Langsholt.

Torsdag 3.juni kl.1800 inviterer GH på tur langs Rute 4: Brobekk og Linderud. Frammøte: Brobekkveien 2. Turen går langs Hovinbekken til Borrebekk, Lunden og ender opp på Linderud gård der det blir omvisning ca. kl 1900. Inngangsbillett kr. 50 for voksne og kr. 25 for barn. Turen kan gjennomføres med og uten sykkel. Guide: Gro Hoddevik og omviser på Linderud gård.

Torsdag 17. juni kl. 1800 inviterer ALV til tur på Romsås. Lokalhistorie og botanikk. Møt ved trappa fra sydinngangen Romsås Senter. Vi går via Svarttjern til Svartberget.

Vi er glade for at vi har fått til denne samkjøringen, slik at arrangementene ikke kolliderer. Det skulle bli god anledning til å ta en tur eller flere, og bli mer kjent med nærområdene - Fint hvis du kan bidra til å spre informasjon til andre. Ring hvis du ønsker flere program.

Vennlig hilsen
Styret
V/Karin Gulichsen
Styreoversikt
LederKarin Gullichsen
Lindebergåsen 31 a
1068 OSLO
22 32 45 24 - 90 75 74 35
gulichse@online.no
Nestleder Jon T. Tanung
Vestre Haugen 14
1054 OSLO
22 25 78 56 - 91 11 62 38
jon.tanung@mfa.no
Kasserer Rolf Glosli
Etterstadsletta 106
0659 Oslo 22 19 81 72 - 951 24 574
b-moseng@online.no
Økonomi Hermund Tvilde
Erlendsvei 14
0669 Oslo
91 61 22 11
tvilde@hotmail.com
Område 1 - Stovner/Grorud: Fra vannene til Grorud jernbanestasjon
Styremedlem/
Gruppleder
Tone Buberg
Sagstuv. 7
0976 Oslo
P 22 25 32 49 - J 23 42 84 00
tone.buberg@c2i.net
Vara Erik Aurbakken
Grorudvn13
0962 Oslo
22 25 65 36
eaurbakk@online.no
Vara Carsten Mathisen
Gangstuvn 1
0952 Oslo
22 25 39 25
Område 2 - Alna :Grorud st. - Bryn, inkl. Tokerudbekken
Styremedlem
Gr. leder
Knut Kirkesund
Prost Hallingsvei 41 C
0666 Oslo
22 64 92 09
Vara - Furuset Karin Gulichsen, adr. Se leder
Vara - Hellerud Bjørn Eithun
Haugerudhagan 35
0673 Oslo
22 90 73 93
bjorn.eithun@inl.uio.no
Område 3 - Gamle Oslo : (Bryn - Svartdalen/Kværner)
Styremedlem
Gr. leder
Sølvi Eilertsen
Etterstadsletta 80
0659 Oslo
22 68 11 04 - 92 60 25 25
soedahle@online.no
Vara Arne Johan Vagle,
Etterstadsletta 104
0659 Oslo 22 68 20 15 - 91 33 77 22
91337722@mobilpost.com
Styremedlemmer
Styremedlem
Område skole
Kari Landstad Guttormsen,
Godliasvingen 3
0682 Oslo
22 27 74 81
k-lgutt@online.no
Styremedlem
Område Elverusk
Adm.koordinator/ praktiske oppgaver Egil Storstein
Sverigesgt. 17
oppg.2
0658 Oslo
22 67 52 99 / 90 58 42 59
Styremedlem
Område Alnas historie
Karsten Sølve Nilsen
Hellerud terrassse15
0672 Oslo
22 26 11 43
karsten.nilsen@sensewave.com
Revisor Harald Lindvik
Furuset alle 4
1053 Oslo
22 25 73 83
Rådgivere
Alna generelt Boris Hansen
Høgdavn. 31B
0680 Oslo
Tlf. 2228 1440
Biologisk mangfold Egil Bendiksen
Bergensvn. 46 J
0963 Oslo
2216 0435
egilben@online.no
Næringsliv Gunnar Christensen
Bryn Eiendom AS
Nils Hansensvei 2
0667 Oslo
23 37 98 00
gc@bryneiendom.no
Alna i Lodalen - fra vannet går i rør ved Kværner til fjorden: "Arbeidsgruppen Alna tilbake til middelalder-Oslo" - v/Albert Nordengen og Sigurd Hortemo. Denne gruppen inngår ikke i det øvrige Alnaelvarbeidet.
Karin Gulichsen, Erik Aurbakken og Karsten Sølve Nilsen er med i styringsgruppen Oslo Elveforum.