Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Lindebergbekken -
Oversiktsside

Publisert  02.05.03
Sist endret  02.05.03
 

Lindebergbekken kommer ut i Alna i Alnaparken.

Lindebergbekken
Men den har flere grener, og de er så spredd at vi har laget flere forskjellige sider.
Tallene er henvisninger til kartet under
 1. Nedre del av Lindebergbekken (Nord for E6)
 2. Denne grenen gikk fra Stubberudmyra, og har så vidt vi kan forstå gått hele sitt løp under E6. Vi har ikke engang prøvd å se etter rester av denne.
 3. Denne grenen går - mye i friluft - over Lindebergåsen til Østmarka. Denne beskrivelsen er delt i
  Første del,
  Bilder fra Minibondegården og
  Andre del.
 4. Denne grenen renner sammen med gren 5 på kartet med en gang. Vi har derfor behandlet dem på samme side.
  Østre gren.


Lindebergbekken
Akers Avis/Groruddalen har en artikkel om vannkvaliteten i Lindebergebekken (bl.a.)