Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kaiebekken
Publisert  17.05.04
Sist endret  17.05.04
 
Hvis du følger gangveien mot Østmarka fra Alnaparken kommer vi til Kaiekroken. Der kommer en bekk ut fra Sørliløkka og forsvinner i en inngjerdet rist.

Kaiebekken


Vi har valgt å kalle den Kaiebekken etter Kaiekroken til vi har et bedre navn.

Etter all sannsynlighet er "Kaiebekken" en del av en annen og navngitt bekk. Problemet er bare at vi ikke vet hvilken.

Kaiebekken er merket med 1. Vi ser også en gren av Furusetbekken (2) som renner paralelt med Kaiebekken. Det kan være at disse to renner sammen et sted under E6. Det er også mulig at Kaiebekken er en del av den andre grenen av Furusetbekken (3=. Og endelig kan Kaiebekken være begynnelsen på Gransbekken (4). Den hører helt sikkert sammen med én av disse. Eget navn fortjener den bare hvis den er en selvstendig gren av (2).

Kaiebekken


Et lite stykke inn i skogen deler den seg i tre. Det er imidlertid tydelig at det som tar av til venstre og høyre er grøfter.

Kaiebekken


Vi følger derfor bekken i midten videre inn i skogen.

Kaiebekken


Kaiebekken


Bekken fortsetter opp en liten kløft.

Kaiebekken


Og ender i et myrområde.

Kaiebekken


Men på andre siden av myren fortsetter bekken videre

Kaiebekken


Bekken går frem til lysløypa, og går i rør under denne.

Kaiebekken


Etter at den har krysset lysløypa en gang til følger den en sti til høyre.

Kaiebekken


Et stykke lenger opp finner vi et oppkomme midt i stien.

Kaiebekken