Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bånkallbekken
Publisert  08.05.04
Sist endret  08.05.04
 

Bånkallbekken kommer ut i Tokerudbekken like ved Ragnhild Schibbyes vei. Den går like øst for Bånkall gård, som har ligget her i hvertfall siden 1396, da den ble omtalt i biskop Eysteins jordebok. Hvis du vil vite mer kan du lese om gården på sidene til Groruddalen historielagBånkallbekken


Her er utløpet av bekken. Selv om vi er like ved terrasseblokkene på Vestli, skremte vi opp et dådyr da vi klatret ned for å fotografere.

Bånkallbekken


Bak røret på forrige bilde er Bånkalldalen fylt igjen der Trondheimsveien går. Fra litt innenfor Trondheimsveien ser vi ned i en dyp ravinedal.

Bånkallbekken


Men dalen er ikke så dyp lenge.

Bånkallbekken


Og snart nærmer vi oss Franzefoss Bruk. Her oppfører bekken seg omtrent som tråden i en søm. En rekke småveier krysser bekken, og vi talte 7 forskjellige åpne strekninger mellom rørene.

Bånkallbekken


Her er den siste strekningen før bekken forsvinner inn under selve pukkverket.

Bånkallbekken


Vi gikk gjennom Pukkverket til dalen bak gravemaskinen og lastebilen. NB! Dette er ingen turvei. Hjelm er påbudt på området.

Bånkallbekken


Og her fortsetter bekken videre inn i marka, men vi fulgte den ikke lenger i denne omgang.

Bånkallbekken