Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Østensjøbekken
Publisert  23.05.04
Sist endret  23.05.04
 
Det har tatt lang tid før vi fikk en side om Østensjøbekken. Det er fordi vi har prioritert de små bekkene som er ukjent for mange. Østensjøbekken har jo stort sett alle hørt om. Men nå har altså tiden kommet:

På Bryn stasjon løper Østensjøbekken ut i Alna. Vannmengden varierer, i dag er den ganske kraftig.

Østensjøbekken


Men så er det en stund til vi ser noe til den. Bekken renner i rør under Bryn stasjon.

Østensjøbekken


Og også under krysset mellom Østensjøveien og Store Ringvei.

Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken


Østensjøbekken