Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bekken i "Mølleveien"
Publisert  21.07.04
Sist endret  21.07.04
 
Vi har i løpet av det siste året hatt nærmere 50 sider om forskjellige bekker som munner ut i Alna. Og trodde nå at vi hadde en ganske fullstendig oversikt over de bekker som finnes her i nærområdet.

Det var dermed med ikke liten overraskelse at vi leste følgende avsnitt i "Vårt paradis" i "Vålerenga bydel med sjel", skrevet av Knut Roar Westbye:

Arnljot Gellines vei var bare en kjerrevei fra Enebakkveien til Etterstad og Bryn. Den gang het den bare Mølleveien. Langs denne gikk det en bekk som seinere ble lagt i rør. Bekken var sjløsagt et sted for å bygge demninger, lage renner og bygge vannhjul.

Bekk i Arnljot Gellines vei? Det hadde vi da verken sett eller hørt om. Vi fikk jo ikke se den heller, men vi hørte den. Da vi kom ned i Arnljot Gellines vei hørte vi at det suste i vann like i nærheten.
Bekk i Arnljot Gellines vei
I nærbilde ser vi tydeligere kumlokket mellom jernbanesporene.

Bekk i Arnljot Gellines vei


Og fra andre siden ser vi et annet

Bekk i Arnljot Gellines vei

Her kom vi imidlertid ikke nær nok til å lytte.
PS: Navnet "Mølleveibekken" står ikke i boken, det var vårt påfunn. Hvis noen vet det riktig navnet vil vi gjerne høre fra dere.