Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

17. mai 1951
Publisert  01.06.02
Sist endret  01.06.03
 

17. mai 1951
Datterselskapene i OBOS setter preg på byen med sine arrangementer 17. mai. Alt som finnes av musikkorps i Oslo blir engasjert av borettslagene ogpåalle kanter av byen har en stilt i stand festligheter. Mange steder var det innvielse av flaggstenger som er laget på dugnad. Flere boligselskaper hadde skaffet seg eget banner også. Blant dem er Sandefjordgata og ingen skal være i tvil omhvor det banneret hører hjemme. På det er nemlig malt den kjente buen som binder byggene i Sandefjordgata sammen. Nordre Åsen innviet også nytt banner, så flott som en gammel fagforeningsfane.
Barna har sine krav. På transparanger i togene var de tydelig fremmet. Enkelte steder mangler det hobbyrom, og personlig syns vi kravet om å få dem i orden er rimelig. "Mer sot fra nabolaget" sto det på en plakat.
Mer sot
Vi antar vedkommende vaktmester ser grundig etter om fyren hans fungerer riktig heretter. Ellers fant vi krav om større iskremer og økt produksjon av samme. 17-ørestillegget forlangte den unge slikt pålagt lommepengene.
På Bøkkerløkka, Etterstad, Voldsløkka, Lille Ekeberg, Manglerud, Tøyen I, Engelsborg, N. Tøyen, Tøyenhus - overalt krydde det av store og små om ettermiddagen. Velferdsutvalgene sto i fra tidlig om morgenen, rigget opp buer til iskrem og pølser, arrangerte leker for barna, teatergruppene fikk vise hva de duer til, og det var sang og dans....
Velferdsutvalgene fortjener honnør!

Barneleker, Etterstad Nord, 1951
Barneleker, Etterstad Nord 17. mai 1951

Her presenterer vi også et bilde fra 17. mai feiringen året før:

17. mai 1950