Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Barneteater
Publisert  01.06.02
Sist endret  01.06.02
 


barneteater - avisoverskrift
bilde av barneteateret

På festen som ble holdt i forbindelse med premieutdelingen etter Obosskirennet, underholdt teatergruppa fra Etterstad Nord. Og kabareten ble utført av ikke mindre enn 23 småpiker fra 5 til 12 år. Det var ingen dårlig prestasjon av de unge aktører, men så høstet de også takknemlig bifall fra publikum. Det må være litt av en oppgave for velferdsutvalgene å få i stand et barneteater. Det er nyttig og lærerikt for ungen, og fremfor alt synes de det er morsomt å bevege seg på de skrå bredder.

Ildsjelen i barneteaterarbeidet på Etterstad er den unge kontordamen Ella-Turid Reinhoff. Hun har alltid interessert seg for amatørteater og fikk ideen til denne underholdningsgruppa under basaren som ble holdt på Etterstad i høst til inntekt for juletrefest.

Ella-Turid Reinhoff

Da troppet en flokk unger nemlig opp og ville spille en eventyrkomedie. Det ble det ikke noe av, men istedet tok frk. Reinhoff dem for seg og øvde inn kabareten "Spøk og alvor".

Alt sammen greide hun alene - tablåene, iscenesettingen, sminken og kostymene. Barna har tillit til henne og det er ikke så slitsomt å arbeide med dem, som en skulle tro, sier hun. - Og dette er nå engang min hobby.

Øvelsene har hun holdt i et av de store kjellerlokalene som fins i flere blokker. Foreløpig er utstyret magert i dem, men ved hjelp av nye arrangementer håper en å få penger til å kunne innrede hyggelige hobbyrom. Det er nå engang det de er ment som.

Nå har frk. Reinhoff holdt høytidelig opptagelsesprøve med de barna som skal få være med i barneteatret. Det troppet opp en mengde talentfulle unge skuespillere, og med to upartiske dommere, ble de beste plukket ut. Jentene var i tydelig majoritet, men med tiden kommer nok de unge herrene også. Og da må vi få i stand et orkester, sier frk. Reinhoff. Det må da være mye morsommere enn å se på cowboyfilm. - Og så kanskje vi slipper knuste vindusruter - - .
Bilde av teatergruppa