Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstadnytt - Oktober 1981
Publisert  23.01.03
Sist endret  24.01.03
 
EtterstadnyttNr. 5Utgitt av Etterstadsletta VelOktober 1981

Prosjekt Etterstad

Dugnad i borettslagene og på friarealet, det ble det, og fint resultat har det også blitt. Det er bare så synd at det alltid er så få som stiller opp. Så har vi da alle dem som tildels er negativt innstilt til tiltak som er til det beste for oss alle.

Men for en innsats av dem som jobbet. Det var fantastisk positivt å gå rundt fra borettslag til borettslag på hele Etterstad, og oppleve den hyggelige og fine innsats som ble gjort av pensjonister og de unge, middelalderen var mest passiv.

E.nord
Etterstad Nord
Det ble spadd og plantet, kuttet materialer til gjerder og benker, spikret og malt. Vi møtte bare blide fjes over alt, og barna var me dog jobbet så godt de kunne, og ikke minst på friarealet.

Det ble kokt mange liter kaffe, og ikke så få hundre plater med vafler og andre kaker gikk med. En fjær i hatten til alle som var med også på denne form for dugnad. (Uten kaffe går alt mye tregere.)

Tidsskjemaet for å få alle planter i jorden og gjerdene på plass, var St. Hans, og dette holdt bra. Sandkasser og lekeapparater har også kommet opp, og noen kommer til neste år.


Etterstad Øst
Etterstad Øst
Dugnaden på fellesarealet ble også fin, og en av de mange primus motorer i dugnaden, både her og i sitt eget borettslag, var vaktmesteren på Vest, Konrad Øien. Han var ikke sen om å gi en håndsrekning der det trengtes, og mange av barna fikk en gratis kjøretur med traktor og henger, det var gøy.

Vi fikk også hjelp av norskamerikaneren Ostergaard, som er på ferietur her i Norge hos familie på Vest. Han hadde et smittende pågangsmot og en arbeidslyst som smittet over på alle de som var i nærheten.

Med det samme vi snakker om Vest, så laget vaktmester Øien parsellhage for barna bak garasjene, og det var populært og har gitt grøde.

Det er hyggelig å se rundt om hvordan de forskjellige plassene har blitt godt benyttet. Hadde sommeren vært bedre, ville plassene blitt enda mer benyttet, men vi håper på bedre sommer neste år.


Etterstad Vest
Etterstad Vest
Arkitektene som har stått for prosjektet, arkitekt Sven Erik Svendsen, arkitekt Bjarne Aasen og deres medhjelpere holdt det gående med råd og vink rundt om på hele Etterstad. Den første dugnadskvelden holdt de på ut i de små timer, til kl. 0.30, før de gav seg. Vi vil gi dem en ekstra honnør for en god jobb.

Studenten fra Ås Landbrukshøyskole, Alf Haukeland, hadde dette som hovedoppgave, og han og hans venninne holdt på også en hel lørdag fra tidlig om morgenen til kl. 23.00 om aftenen. De plantet trær og busker langs Etterstadgarasjene og rundt hele Barnehagen på Etterstad.

En god del av bjerketrærne rundt om har dessverre ikke greid seg, men vi får nye trær fra Ås neste vår, og håper da på hjelp til å få disse fort i jorden for å kunne klare seg.


Etterstad sør
Etterstad Sør
Langs Etterstadgarasjene har det dessverre blitt rene villnisset av ugress mellom trær og busker, men vi håper på å få hjelp til å få dratt dette opp nå i høst. Vi trenger også å få på bark her for å minske på ugresset. Vi håper muligens på hjelp fra Park- og idrettsvesenet fra neste vår, med en ordning for å få klippet gresset på dette arealet.

Hvis dette skulle klikke, så er det mange unge her på Etterstad som ville ta en slik jobb med å klippe plenene. Flere av garasjeeierne er enige i at de gjerne vil betale for å få gjort noe med dette, slik at det ble pent rundt garasjene. Det blir jo ikke så mange kronene på hver garasjeeier for å få det trivelig rundt oss. Er det ønskelig å gå videre med utplanting og eventuelt flere trær, så kan vi få flere bjerketrær fra Ås. Dette er noe som hvert enkelt borettslag bør tenke mer over i løpet av vinteren, slik at vi kan få tatt opp trærne noe før enn det vi gjorde i år. O.S.N.

Les mer fra Etterstadnytt