Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bilder fra Etterstad
Publisert  10.04.03
Sist endret  10.04.03
 

Fra Kjell Erik Nilsen har vi mottatt følgende mail:
Jeg er en gammel Etterstadgutt på 51 år som er på jakt etter gamle bilder fra Etterstadsletta dette er lite bidrag av mine egne bilder. Jeg bodde i blokk 51,A i mange år men nå bor jeg på Tøyen, nedre Kampen. Mine barndoms minner dreier seg om livet på Etterstadsletta på 50 og 60 tallet. Det ville være hyggelig om andre kunne utveksle gamle bilder som er tatt på den tiden eller tidligere.

Her er noen av Kjell Eriks bilder. Noen av dem er fra nyere tid, men legg merke til at selv bildene av Etterstadsletta 51 fra 2001 viser et annet landskap enn det vi har i dag.

Har du gamle bilder fra Etterstad? Vi formidler dem gjerne. Har du ikke scanner eller lignende utstyr kan vi ordne det, bare send en mail eller legg en lapp i Etterstad Vels postkasse.

Flyfoto 1958

Etterstadsletta 51 - 2002

Etterstadsletta 51 på 70-tallet

Etterstadsletta 51 - 2002

2001

Etterstad sett fra toget - 70-tallet

2001

Klikk her for å se flere bilder - noen nyere, og vinterbilder fra 70-tallet.