Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Etterstad Gård
Publisert  06.01.13
Sist endret  06.01.13
 
Oslo Museum har flere bilder av Etterstad gård.
Bildene er nå lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens

Etterstad gård

(bilde 1) Hovedhuset sett sørfra. (Retningen har vi sluttet oss til etter kartet nederst på siden, kontroller gjerne!)

Etterstad gård

(bilde 2) Gården sett vestfra.

Etterstad gård

(bilde 3) Våningshuset sett fra gårdsplassen.

Etterstad gård

(bilde 4) Uthusene sett fra gårdsplassen.

Etterstad gård

(bilde 5) Våningshuset sett nordfra.

Etterstad gård

(bilde 6) Våningshus med gårdsplass i bakgrunnen. Huset med to etasjer forvirret oss til å begynne med. I f.eks. bilde 3 ser vi et hus uten pipe, og med bare vindusåpninger. Her ser vi et hus med pipe og vinduer. Men når vi ser på kortveggen ser vi at det er samme bygning. Det virker som om en opprinnelig låve er bygget om på ene siden, og pipa er så lavt nede på taket at den bare synes fra ene siden.

Etterstad gård

I det siste bildet er gården i ferd med å bli revet.

Etterstad gård

Her ser vi kart over gården. Så vidt vi kan forstå i området mellom Etterstadsletta 37 og Strømsveien (som er blitt noe bredere siden den gangen).