Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye byggeprosjekter i Etterstadkroken
Publisert  26.05.02
Sist endret  26.05.02
 


Etterstadkroken 9


Plan- og bygningsetaten har nå sendt ut forslag til endret reguleringsplan for Etterstadkroken 9 (gamle kabelfabrikken). Bygget som nå ligger ved siden av Bryn T-banestajson skal i følge forslaget rives, og bare den gamle verneverdige fabrikkhallen beholdes.

Da planarbeidet ble igangsatt i 2000, ble det operert med flere alternativer. Det var bl.a. snakk om høyhus på opptil 18 etasjer. Dette ble protestert mot fra mange hold, bl.a. Etterstad Vel. Det er det beste alternativet som nå er lagt til grunn. Høyden vil variere fra 5 - 8 etasjer, hvorav det høyeste ligger øverst mot Bryn T-banestasjon. Alnavassdraget vil bli behandlet skånsomt, og gang-og sykkelveien føres opp til T-banen.

Etterstadkroken sperres , og kjøring til nybygget skal skje via ny forbindelse fra andre siden av Østensjøveien.

Les hele reguleringsforslaget
NB! Stort dokument med mange bilder - tar tid å laste ned

Du kan også se bilder fra bygging i området like ved siden av her