Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Sommerfest i Vålerengaparken
Publisert  09.06.02
Sist endret  09.06.02
 
scenen

Årets sommerfest på Vålerenga ble et meget vellykket arrangement i strålende solskinn. Været var kanskje for bra, for det var mye som tydet på at enkelte hadde dratt på stranden i stedet.

For de yngste var det anledning til å ri på to snille og tålmodige hester.

hester


Vålerenga Janitsjarkorps og Vålerenga skoles musikkorps spilte, hver for seg og sammen. Vålerenga skoles musikkorps overrasket i år, de opptrådte også med vokalister.

solister


Vålerenga barnegospel underholdt med stor iver, selv om mange hadde måttet dra andre steder denne helgen.

barnegospel
Les mer på side 2