Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny vei
Publisert  01.07.02
Sist endret  01.07.02
 

På Bryn bygges nå et veistump som vil ha stor betydning for miljøet på Etterstad. Det er et gammelt krav fra Etterstad vel som nå blir imøtekommet. Som kjent foregår det en stor utbygging i Etterstadkroken. Først ute er Alnafossen kontorpark , deretter følger Etterstadkroken 9. Vi har vært bekymret for hva dette kunne føre til av trafikk, dersom all vare- og persontransport skulle foregå over Etterstad. Østensjøveien er jo allerede sprengt.

Men nå bygges ny vei under Østensjøveien til Nils Hansens vei. Dermed kan vi regne med at løftene om å stenge Etterstadkroken for gjennomkjøring blir virkelighet. Gledelig er det også at det ser ut til at det settes av plass til å føre også turveien langs Alna under broen.
ny vei under broen


Sett mot Nils Hansens vei