Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kapteinen går fra borde
Publisert  11.10.02
Sist endret  11.10.02
 


Olaug Norlemann

Hvis noen sier "Etterstad vel" - hvem tenker du på da? Sannsynligvis sier du enten "Olaug Norlemann" eller "Ettestad - er ikke det i Telemark?"

Olaug har vært leder for Etterstad Vel så lenge vi kan huske. Så vidt vi kan forstå er det vel ikke mer enn ca. 10% av de som bor på Etterstad som har vært her lenge nok til å huske tiden før Olaug.

Olaug har i lengre tid vært på leting etter en arvtager. For to år siden ble det vedtatt nye vedtekter. Tidligere var det direkte valg på styre, nå består styret av en representant for hvert borettslag. Men ingen følte seg rede til å drive velet uten Olaug, så samtidig med de nye vedtektene vedtok man en overgangsordning, der Olaug fortsatte som leder et år til. Og i fjor fikk man panikk da tiden var kommet til å velge leder, slik at Olaug måtte overtales til å sitte i styret enda et år.

Men nå er det slutt, Olaug sitter som leder frem til det nye styret konstituerer seg 28. oktober. Men ingen ny leder vil kunne overta den rollen Olaug har spilt. Innsatsen har vært for stor til det. Et styre uten Olaug må stille helt andre krav til aktiv innsats fra alle styrets medlemmer.

Betyr dette at Olaug nå trekker seg helt tilbake til TV-stolen og begynner å abbonnere på Se og Hør? På ingen måte. For det første kommer nok det nye styret til å være på telefonen både titt og ofte, enten det er for å spørre om hvem i Olaugs vidstrakte kontaktnett man skal henvende seg til i en sak, eller for å få hjelp til festkomiteen. Men Olaug jobber fremdeles aktivt for bedre bomiljø gjennom sitt arbeid som leder for Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo. Hun arbeider i disse dager med å arrangere et møte om Bydelsreform 2004 - mer om dette her

Olaug Norlemann