Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Aktivitetskalender
Publisert  13.10.02
Sist endret  13.10.02
 


kalender

I menyen til venstre har det nettopp dukket opp en ny lenke. Den heter kalender. Vi har begynt å lage en kalender over møter, arrangementer og aktiviteter, både på Etterstad og på Vålerenga. Skolekretser og menighet tilsier at det vil være meningsløst å bare se på Etterstad alene. Foreløpig er det stort sett bare Etterstad seniorforening, speiderene , Hovin bokkafe og 100-års jubileet til Vålerenga kirke som er med i kalenderen. Men vi er i ferd med å kontakte klubber, foreninger og organisasjoner som vi håper vil ønske å få sine arrangementer inn i kalenderen. Det er forøvrig ikke nødvendig å vente på å bli kontaktet, send oss gjerne en mail.

Meningen med kalenderen er ikke bare at vi alle skal kunne se hva som foregår i nærmeste fremtid, men også at de som driver aktivt med planlegging av arrangementer skal kunne unngå "kollisjoner" med andre aktiviteter for samme målgruppe. (F.eks. at speidere og barnegospel ikke skal ha juleavslutning samtidig.)

Når vi får med flere er det meningen å utvide til tokalendere - den vi har lagt ut nå, og en ukekalender som viser faste aktiviteter som foregår hver uke til samme tid.

Se kalenderen her