Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye høyblokker i Lodalen
Publisert  09.12.02
Sist endret  09.12.02
 
Øvre Lodalen Boligutvikling as arbeider med et forslag til ny reguleringsplan . Det foreslås 5 punkthus i 13 etasjer mot Arnljot Gellines vei, og 1 lamellbygg i 5 etasjer mot kraftledning i øst. Et underjordisk garasjeanlegg på ca. 8500 kvadratmeter er planlagt. Til sammen skal det bygges ca. 250 leiligheter.
De grønne husene på illustrasjonen er dagens bebyggelse i Nygårdskollen og Lodalen borettslag. De røde er forslått revet, og de blå er foreslåtte nybygg.

foto - Lodalen
Slik ser området ut i dag


Tegning av nye blokker
Tegning av nye og gamle blokker