Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Aksjon for trygg fotgjengerovergang
Publisert  05.01.03
Sist endret  05.01.03
 


Bydelsutvalget (BU), Teknisk Komite og Bydelsadministrasjonen i bydel 14 (Helsfyr/Sinsen) samt Etterstad Vel har i flere år tatt opp med Samferdselsetaten å sikre framkommeligheten i undergangen ved Helsfyr. Dette er Etterstad-beboernes eneste fotgjengerforbindelse til T-banenettet og til bydelsadministrasjon og butikksenter på Fyrstikktorget. Undergangen har stor trafikk hele døgnet både av beboere, trafikanter og skoleelever.

I vinterhalvåret opplever fotgjengerne gang på gang at det er svært glatt. Dette skyldes dels den store trafikken, men også solsmelting på vårparten. Problemet er selvsagt størst for eldre og uføre, men også unge og spreke folk har til tider sin fulle hyre med å komme fram uten å miste fotfestet på holka.

Samferdselsetaten har driftsansvaret for undergangen. De fastholder at undergangen har høyest prioritet i bydelen, og blir forsvarlig vedlikeholdt. De har avslått forslag både om varmekabler og en delvis overbygging av nedgangen for å hindre snøfall. Bydelsutvalget har enstemmige vedtak for å sikre undergangen bedre.

Du kan bidra med

Henvend deg til Oslo Kommune, Samferdselsetaten så snart det blir glatt:

Telefon Kundesenter: 810 00 190

Postadresse:
Oslo Kommune, Samferdselsetaten, Pb. 488 Sentrum, 0105 Oslo

Sak: Fotgjengerundergang ved Helsfyr T-banestasjon

Ta kontakt med aksjonskomiteen hvis du har spørsmål eller vil delta i arbeidet:

Eller skriv til Etterstad Vel, eller hør med styret i ditt boligselskap hvem som er lokal kontaktperson.
Undergangen
Sånn var det i mars 2000


Undergangen
Sånn var det i. januar 2002