Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

RESULTATET AV SEERUNDERSØKELSEN 2002.
Publisert  24.02.03
Sist endret  24.02.03
EKTV  


Fra EKTV har vi fått resultatene av seerundersøkelsen 2002. EKTV takker de som deltok.

Undersøkelsen ble gjennomført i september og ca. 1/3 av husstandene på Etterstad (tilfeldig utvalgt) fikk skjemaer med spørsmål om ønske/valg av TV-kanaler/program som EKTV selv tar ned over satelitt på egen sentral.
Svarprosenten var meget bra, over 30%, og dette gir Styret i EKTV et godt grunnlag når det gjelder videre arbeid med egne programmer og samarbeidet med UPC, som er i stadig utvikling.

Her er oversikt over hva beboerene ønsket å se :


1SVT482 %
2Discovery79 %
3Eurosport73 %
4CNN72 %
5BBC Prime61 %
6Travel Channel58 %
7EKTV info43 %
8RTL25 %
9SAT 122 %
10VIVA18 %
11Deutsche Welle14 %
12TVE14 %
13RTK10 %
14RAI 17 %I tillegg ble det spurt om det var ønske om andre kanaler og det kom forslag om 33 nye TV- kanaler. De mest ønskete av NYE TV-kanaler :


1Animal planet11%
2DTV 210 %
3MTV10 %
4DTV 19 %