Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bedre gangveier neste vinter
Publisert  28.03.03
Sist endret  28.03.03
 
Hver vinter gjentar det samme seg. Når det snør blir gangveiene over sletta slik at du trenger ski eller truger for å komme frem. Etter hva vi har blitt fortalt er kommunens regler for dette slik at hvis det snør mer enn 8 cm på et døgn skal det brøytes. Snør det 7 cm 2 døgn på rad er det altså ikke behov for å brøyte. For de som er avhengig av gangveiene for å komme til T-bane eller butikk blir dette enten kjempefestlig (for småunger som elsker å base i snøen) eller et mareritt (alle oss andre).


Vintergleder

Vintersorger
Kontrasten med gangveiene inne i våre veldrevne borettslag er slående. Men til neste vinter blir det bedre. Borettslagene rundt sletta er blitt enige om at det er håpløst å bruke mer tid og krefter på å mase på kommunen, og har fordelt brøytingen av de viktigste gangveiene mellom seg. Vaktmesteren på Etterstad Nord har i mange år brøytet den kommunale gangveien langs blokkene fra Etterstadsletta 41 og ned til skolen, da denne veien er nødvendig for å gå mellom blokkene på Nord. Nå skal Etterstad Sør brøyte gangveien på sin side av sletta og frem til Etterstadsletta 41. Etterstad Vest tar ansvaret for nedre del av sletta - opp til sør, forbindelsen til veien som brøytes av Nord og frem til Prix/bussholdeplass.