Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Sykkelparkering
Publisert  21.05.03
Sist endret  21.05.03
 

Fra Hege Merete Hogstad og Mikkel Myhre har vi mottatt følgende åpne brev til styret i Etterstad Sør:

Vi har ganske nylig flyttet til borettslaget og har allerede funnet oss godt til rette i et trivelig boligområde.

Aktive syklister som vi er, har vi lagt merke til mangelen på sykkelparkering i nabolaget. Vi har snakket med flere av de som bor i vår oppgang, og dette like mye som oss. På vegne av oppgang 87a har vi derfor tatt på oss ansvaret om å høre med styret om en mulig løsning på dette.Det finnes et lite stativ like utenfor her, men det er så skralt og umoderne, og derfor lite egnet til sikring av sykler.I Ettestad Vest ser vi at de har fine sykkelstøtter, hvor det er mulig å låse både ramme og hjul til støtten. Eventuelt håper vi det kan investeres i sykkelhus hvor vi kan sikre syklene skikkelig.

Håper på en snarlig og positiv tilbakemelding.


(De illustrerende bildene er tilføyd av oss)