Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Årsmøte Etterstad vel, 2003.
Publisert  23.08.03
Sist endret  23.08.03
 

Til boligselskapenes styrer:

Årsmøte vil bli avholdt den 30. september kl. 19.00 i lokale i Etterstad Nord. På dagsorden står:

- årsberetning
- regnskap
- innkomne forslag
- valg

Dette er de saker som vedtektene tilsier at skal behandles på årsmøtet. Eventuelle andre spørsmål som ønskes diskutert tas opp på medlemsmøte etter årsmøtet. Forslag til årsmøtet må i henhold til vedtektene fremsettes skriftlig til styret senest tre uker før årsmøtet, altså 9. september.

Fullstendig innkalling med sakspapirer sendes ut to uker før årsmøtet. Fra i år gjøres dette ved at innkallinger legges i vår kasse for utgående post i 39 c. Vi ber derfor om at boligselskaper som ikke har nøkkel melder fra om dette. Fullstendig innkalling vil også være tilgjengelig på etterstad.no.

På årsmøtet kan hvert boligselskap stille med inntil tre representanter. Se vedtektene.