Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye høyblokker i Lodalen
Publisert  22.02.17
Sist endret  22.02.17
 
Nye høyblokker i Lodalen var overskriften på et innlegg på denne siden for15 år siden. Vi kom tilbake til saken i 2004. Det var opprinnelig planer om å bygge det som i dag er Eitillstad borettslag med 5 punkthus og to lamellblokker.

Utbygging i Lodalen

Siden den gangen har det skjedd mye. Først fikk Plan- og bygningsetaten redusert planene til 4 blokker, to av dem er dagens Eitillstad. Med de to andre var det et lite problem. Tomten kunne ikke disponeres av utbygger, for den var festet bort til Lodalen borettslag. Etter flere runder i retten ble det fastslått at de ikke hadde rett til det. (Hvorfor de trodde de kunne vinne ble forklart her i 2015.)

Men, som vi skrev i fjor, prøver USBL nå å få lov å bygge på en deler av det regulerte området.

Den gangen var det snakk om en beskjeden flytting av byggegrensen. I et nabovarsel de nettopp har sendt ut er de blitt mindre beskjedne. 2016 versjonen til høyre, dagens planer til venstre:

Utbygging i Lodalen

Vi ser at de nå ønsker å legge seg tettere inn til eiendomsgrensene både mot Lodalen borettslag og mot friområdet i sør (med garasje under friområdet og balkong hengende over. Samtidig søker de om å få øke høyden med 3 etasjer. Det blir ganske høyt!

Utbygging i Lodalen

Blir dette virkelighet? Tja, USBL virker sikre nok i sin sak. De har faktisk allerede satt opp reklameplakat for de nye leilighetene:

Utbygging i Lodalen

Naboene i Nygårdskollen Boligaksjeselskap og Lodalen Borettslag har sterke innvendinger mot planene. De viser bl.a. til at den tiltaksgrensen (prikket linje på kartet under) som er oppgitt vil gjøre store deler av Lodalen borettslag sin eiendom til byggeplass - i tillegg til at adkomsten blir sperret.

Utbygging i Lodalen

De mener at det er feil å søke om dispensasjoner fra gjeldende regulering når man ønsker å bygge over en vesentlig større del av eiendommen, enn planlagt, samtidig som man legger på tre etasjer og går fra punkthus til lamell. Da må det søkes om ny regulering.

Uttalelsen ligger på Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn-sider, men siden den har ordene "foreløpig sak" (fordi uttalelsen ble registerte før søknad om dispensasjon) i overskriften, kan den også lastes ned herfra slik at lenken ikke blir ødelagt hvis dokumentet flyttes.

Argumentene i uttalelsen virker overbevisende. Vi tviler derfor på om søker vil få de nødvendige dispensasjoner for å gjennomføre dette prosjektet. En annen ting er at de sannsynligvis vil få tillatelse til å bygge innenfor de byggegrensene som står i reguleringsplanen. Men de må da finne ut av hvor de skal plassere brakker, maskiner etc. i anleggsperioden.