Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye planer i Etterstadgata
Publisert  10.04.17
Sist endret  10.04.17
 
Vi har tidligere skrevet om OBOS' planer i Etterstadgata, med litt av den historiske bakgrunnen. OBOS tenkte første gang å bygge blokk i Etterstadgata 2 og 4 i 1948, og jobber fremdeles med det.

I utgangspunktet ville de nok helst fjerne all den gamle bebyggelsen, men det endte med at de fikk flytte ett hus i Etterstadgata 2. Det ble flyttet til en bakgård i Totengata. Dette er det meste du får se av huset i dag uten å gå inn i et av nabohusene.

Etterstadgata 2


Resten ser ut til å bli stående. Det er bygningene merket med rødt vi snakker om:
Etterstadgata 4-6
I saken har det nå dukket opp en ganske interessant henvendelse til Byrådsavdeling for byutvikling.

Tandberg arkitekter ønsker å etablere et samvirkeforetak e.l. som kjøper eiendommen fra kommunen. Så er planen:
 • Eksisterende potensial og areal tas i bruk og dagens bruk som lager avvikles
 • Bakgården åpnes for allmennheten, som sosial møteplass
 • Gatefløyen tilrettelegges for mindre kontor eller verkstedlokaler
 • Tandberg arkitekter etablerer seg umiddelbart etter kjøpet for å sikre prosessen.
 • Formålet med at initiativtaker selv flytter inn i lokalet er på den måten å ivareta og sikre intensjonen om bruk og bevaring...


 • Slik ser de for seg området i fremtiden (klikk for å se et større bilde)
  Etterstadgata 4-6


  Det stygge gjerdet skal altså bort, bare det vil være en stor forbedring!

  Etterstadgata 4-6


  På tegningen under ser vi hvordan forskjellige aktiviteter er planlagt.

  Etterstadgata 4-6


  Nå kan man mene mye om det nye OBOS-bygget. Men det er klart at uansett hvordan det går med den utbyggingen ville disse planene (isolert sett) bety et løft for Etterstadgata. Så vidt vi kan se er det ikke satt noen betingelse om utbygging ellers på området.