Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Planprogram for Helsfyr
Publisert  09.05.17
Sist endret  09.05.17
 
Det finnes et planprogram for Helsfyr. Det har tatt oss litt tid å finne det. Det har ikke nyttet å søke på Helsfyr i Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, for det har vært et vedlegg til til Strategisk plan for Hovinbyen. Men planprogrammet omfatter dette området:
Helsfyr


Det finnes tre alternativer for fremtidig utbygging av Helsfyr. Alternativ 0 er at ingenting skjer, så det ser vi her bort fra. Alternativ 1 er som følger:
Helsfyr


Her legges det lokk over sporområdet der T-banen i dag kommer opp i dagen, og dette gjøres til et byggeområde. Ellers er det bare bensinstasjonen ved rundkjøringen som er nytt - vi vet jo fra før at det er meget omfattende planer for området på andre siden av Strømsveien.

Men de virkelig store forandringene kommer først i alternativ 2:
Helsfyr


Her er byggeområdet utvidet til å omfatte Etterstadsletta 2 (som tidligere er vedtatt friområde), lokket i alternativ 1, og hele området til Etterstadgarasjene. Dette vil nok mildt sagt skape bekymring i Etterstad I og Etterstad Nord. Planprogrammet sier ikke noe om hva som eventuelt skal bygges her og hvor stort det skal bli.

Men Eiendoms- og byutviklingsetaten har fått laget en mulighetsstudie som bare omfatter Helsfyrterminalen. Her ser vi den fra bakkenivå.
Helsfyr


Og her ser vi den på litt større avstand:
Helsfyr


Vi mener å kunne telle 22 etasjer over to etasjer med bussterminal. For noen av oss blir i så fall utsikten litt annerledes enn i dag.

Det er laget tre skisser av denne bebyggelsen, alle med et høyt tårn, men den første ser ut til å være favoritten. Det tredje alternativet med terrassene er tenkt som boliger, men det er selvfølgelig et åpent spørsmål hvor egnet akkurat dette stedet er til permanente boliger.
Helsfyr


Du kan lese hele mulighetsstudien her.