Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny hovedbrannstasjon
Publisert  03.07.17
Sist endret  03.07.17
 
Hovedbrannstasjonen skal flyttes fra Arne Garborgs plass. Grunnen til at vi skriver om det her, er at den skal flytte mye nærmere Etterstad. Det som i dag er Bryn brannstasjon skal bli hovedbrannstasjon for Oslo.
Bryn brannstasjonr


Men dagens Bryn brannstasjon er selvfølgelig ikke stor nok for oppgaven. På bildet over ser vi Bryn brannstasjon i øvre venstre hjørne. De røde bygningene midt i bildet er Helsfyr driftsstasjon i Vann- og avløpsetaten. Nå er det også slik at de har behov for å utvide. Det lages derfor en samlet plan for begge, og som vi ser av bildet har de til rådighet et stort område som bare brukes til å parkere på. Det planlegges derfor nybygg. I Alternativ 1 er det tenkt en stor bygning:
Ny hovedbrannstasjonr


Det er to tegninger, men det er samme bygg. I det første bildet (der VAV og BREs områder er merket), er Tvetenveien den som går fra venstre mot høyre bak nybygget. Det andre bildet er bare snudd 120 grader.

Alternativ 2 ligner, men her har man delt opp i to bygninger, og til gjengjeld gjort det ene høyere.
Ny hovedbrannstasjonr


Alternativ 3 flytter tyngdepunktet nærmere Tvetenveien. Dermed får man den grønne gangforbindelsen Plan- og bygningsetaten ønsker, som forbinder Brynshøgda og Brynsalléen. Den beskjedne røde flekken man så vidt ser på tegningene er det som i disse planene er igjen av "Brannplassen". Den ble først foreslått som "Brannstasjonsparken" av Etterstad vel, Bryn vel og Fagerlia vel i et innspill til VPOR for Brynsområdet. Vi vet ikke om det var derfor, men Brannplassen ble i hvert fall en del av VPOR. (Kanskje et hint i at den heter "Brannparken" på kartet i samme dokument?).
Ny hovedbrannstasjonr


Men utgangspunktet for dette var vel at Bryn brannstasjon er en liten bygning i et fint grøntområde. Og da VPOR ble skrevet tenkte man seg nye boliger her. Det står også i VPOR at "Plassens størrelse og utforming må vurderes mot bebyggelsens fremtidige formål."

Man tenker seg nå at reguleringsarbeidet skal bli ferdig i 2018, og byggingen komme i gang i 2019, slik at man er ferdige når dagens hovedbrannstasjon blir en del av nytt regjeringskvartal.