Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplaner også i Arnljot Gellines vei 3
Publisert  08.07.17
Sist endret  08.07.17
 
Vi har tidligere skrevet om byggeplaner i Arnljot Gellines vei 35. Til dette øyeblikk mente vi også å ha skrevet om Thons planer i Arnljot Gellines vei 1, men finner ikke noe i søk. Heldigvis dekker en av illustrasjonene dette bygget også. Arnljot Gellines vei 3 er den gamle Kullsyrefabrikken som du kan se fra Enebakkveien.
Arnljot Gellines vei 3


Denne bygningen er vernet, og det er ikke aktuelt å endre på hovedbygningen.

Eier av tomten mener imidlertid at dette noe nyere påbygget bør kunne rives.
Arnljot Gellines vei 3


Dette vil gi plass til to bygninger mellom Kullsyrefabrikken og Eitillstad (til høyre på bildet under). Her ser vi også Arnljot Gellines vei 1 (til venstre), slik det antagelig kommer til å se ut.
Arnljot Gellines vei 3


Blir dette noe av? Det gjenstår å se. Byantikvaren er ikke begeistret for riving, og Plan- og bygg garantert skeptiske til lavblokken som ligger nærmere elven enn dagens bebyggelse.