Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer på Brynseng
Publisert  26.07.17
Sist endret  26.07.17
 
Allerede i 2011 skrev vi om planer i Østensjøveien rett ovenfor Brynseng stasjon. Nå er en del av de gamle bygningen allerede revet, og utbyggingen nært forestående. Samtidig har det vært jobbet med et nytt kollektivknutepunkt på Brynseng.
Brynseng


Slik ser man nå for seg et framtidig Brynseng torg. Det som på tegningen ser ut som enorme egg er tak for bussholdeplassene som skal komme.
Brynseng


Tegningen over er den terrassen man ser foran blokkene på det første bildet. Og selve stasjonen? Etterstad vel tok nylig opp med Ruter at Helsfyr og Brynseng stasjoner har et stort behov for vedlikehold/rehabilitering. Vi fikk da bl.a. følgende svar:
Brynseng stasjon inngår i oppgraderingen av 1,6 kilometer banestrekning mellom Etterstad og Hellerud med gjennomføring ca. 2020-2021. Planlegging startet januar 2017, forprosjekt lages høsten 2017. Dagens stasjon på Brynseng rives og erstattes med ny."

Men vi var ikke klar over hvor store endringer man tenker seg før vi kom over en artikkel i Nettavisen.no. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har bestilt en mulighetsstudie med denne stasjonen.
Brynseng


Dette er jo ideer som virker nær beslektet med det vi tidligere har sett for Helsfyr stasjon.