Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Følg med på skiltene
Publisert  10.08.17
Sist endret  10.08.17
 
Parkering på kjente veier kan være farlig. Når du er på andre kanter av byen ser du deg godt om etter skilt, men det er fort gjort å overse at det plutselig har dukket opp nye skilt "hjemme" hos deg.

I Etterstadkroken har det kommet nye skilt. Det er nok i utgangspunktet tanken at de skal gjøre livet lettere for bilførere. Med en slik møteplass holder det å kjøre 20 kilometer i timen (i stedet for 40) for å komme dit du skal før du møter noen.
Parkeringsforbud i Etterstadkroken


Men parkerer du som du pleier av gammel vane, og glemmer å se deg for.... Da går det slik:
Parkeringsforbud i Etterstadkroken