Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny gangvei
Publisert  10.09.17
Sist endret  10.09.17
 
Vi fikk melding om det ble jobbet med ny vei i Etterstadkroken, og det stemte jo.
Ny gangvei

Først trodde vi at det var gang- og sykkelveien fra Etterstadkroken ned til turvei D10 som har vært regulert siden 1980, og som Etterstad vel har etterlyst mange ganger. Men der veien skulle fortsatt ned bakken er det bare et tråkk som før.
Ny gangvei

I stedet går den nye veien langs gjerdet til barnehagen mot Stang Terrasse. Det ser ut til at denne veien er laget for å gi de barna som nå busses fra Hasle til Brynseng skole en tryggere skolevei. Ikke noe galt i det, men når man først setter i gang arbeider her hadde det vel vært på tide å gjøre ferdig tverrforbindelsen med det samme. Barn som ikke busses, men som går fra blokkene nederst ved turveien i terrasseblokkene. vil vel følge turveien heller enn å begynne med å gå opp til Etterstadsletta.
Ny gangvei