Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Enda flere leiligheter?
Publisert  01.09.03
Sist endret  01.09.03
 

Vårt lille samfunn på Etterstad vokser stadig. For ikke så forferdelig lenge siden var det under tusen leiligheter på Etterstad. Så kom terrasseblokkene på 70-tallet. Så kom blokkene i Etterstadkroken, og vi ble nesten to tusen husstander. Til våren blir det innflytting i Vålen borettslag, med 90 leiligheter. Senere følger kanskje Enga borettslag med 95 leiligheter. Som vi nylig fortalte (her) vurderer Oslo sporveier nå bygging av boliger på verkstedtomta.

Det aller siste er at Plan- og bygningsetaten nå ser igjen på planene for Etterstadkroken 9. Som vi tidligere har fortalt (her) foreligger det et reguleringsforslag for denne tomten. Men nå har man begynt å tenke på at det kanskje kunne være aktuelt med boliger i stedet for bare forretningsbygg.