Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer i Østensjøveien?
Publisert  15.09.17
Sist endret  15.09.17
 
Østensjøveien 43 hadde en stund en antydning av butikksenter i seg. Det var en kiosk, en kafe og en frisør. Men nå er det bare kontorer tilbake. Hva er det som skjer?
Østensjøveien 43

Det skal bli butikk (Rema) i Østensjøveien 43. For mange på Etterstad er dette kjedelige greier som nyhet betraktet. De fleste av oss kan knapt gå ut av huset uten å passere en dagligvareforretning. Men innerst i Etterstadkroken må dette være kjærkomment.

I utgangspunktet var det meningen å bare bygge en stor butikk, men Plan- og bygningsetaten mente at det fremtidige torget her trenger mer variasjon, så det blir lagt inn et bitte lite lokale til servering e.l. i tillegg.