Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Beboerparkering på Etterstad
Publisert  16.09.17
Sist endret  16.09.17
 
Bymiljøetaten har gått ut med kart over fremtidig beboerparkering i Oslo. Beboerparkering fungerer slik at beboere får en parkeringstillatelse, mens alle andre må betale for å få stå en begrenset tid. Kortet koster kr. 3000,-. Det vakte oppsikt da det på kartet var tegnet inn interne veier i borettslagene.
Beboerparkering - klikk for større kart

Men Bymiljøetaten opplyser at dette ikke er kart over hvor beboerparkering skal gjelde. Det som er tegnet inn er adresser som får anledning til å kjøpe parkeringstillatelse. Beboerparkering skal bare være i offentlig vei, ikke inne i borettslagene.

Men vi har ennå ikke fått svar på hvordan det blir i Etterstad Vest, der det ikke er tegnet inn røde streker i borettslaget. Antagelig hender dette sammen med at det er annerledes regulering på de interne veiene. Se reguleringskart under, noen av veiene i Etterstad Vest er offentlige, i motsetning til f.eks. interne veier i Etterstad Sør (til høyre på kartet).
Beboerparkering


I verste fall kan man tolke kartet slik at beboere i Etterstad Vest ikke vil kunne få parkeringstillatelse, samtidig som det innføres beboerparkering på veier inne i borettslaget. Men vi regner med at Bymiljøetaten vil finne en rimelig løsning på dette.

Forutsatt at ikke Etterstad Vest blir utsatt for noen overgrep, hva vil dette ha å si for oss? Den positive siden er at vi vil bli kvitt en del fremmedparkering. I hvert fall nær Helsfyr T-bane er det en del som parkerer om dagen, for å ta T-bane eller buss til jobb. På den annen side vil kanskje beboere som i dag parkerer på offentlig vei trekke inn i borettslagene for å spare 3000 kroner i året. Dermed blir det mer konkurranse om plassene der. Og har ikke boligselskapet ditt plasser - eller ikke nok - så blir det mer eller mindre umulig å ikke kjøpe beboerparkeringskort.

Og for de som ikke har parkeringstillatelse blir parkeringens varighet begrenset til 2 timer. Det kan jo medføre en del problemer for folk som har tenkt å få gjester som kommer kjørende.
Beboerparkering
Eksisterende beboerparkeringsskilt