Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Oppgradering av Helsfyr T-bane
Publisert  08.12.17
Sist endret  08.12.17
 
Sporveien arbeider nå med en plan for oppgradering av Helsfyr T-banestasjon. Ikke nødvendigvis de tiltakene vi først ville ønsket oss, men uansett forbedringer. På den andre siden av Strømsveien har de tenkt å gjøre utgangen lysere ved å sette inn et nytt vindu, og de vil lage en ekstra inngang til rampen.

Helsfyr T-bane

Vi har vel greid oss godt med den inngangen som er der fra før. Men det er nok riktig at den kan komme godt med når det er arrangementer på Valle Hovin (og Vålerenga Stadion). Og et lysere og mer åpent inngangsparti blir nok fint.

På vår side skal det lages hull i taket mellom inngangen og Narvesenskiosken, og så skal vi få en lanterne som markerer inngangen. Akkurat den visste vi ikke at noen hadde savnet. Det er mulig det er riktig når det står at: "Lysinnslippet vil gi økt opplevd trygghet både i passasjen og inne i vestibylen".

Men når det også står at "Utad vil lanternen fungere som et signal som gjør stasjonsinngangen bedre synlig på lang avstand", da må vi jo bare spørre: Fra hvor? Er man først på riktig side av støyskjermer og Østensjøveiens brokonstruksjoner, så har det da aldri vært vanskelig å få øye på T-banen?

Helsfyr T-bane

Men et tiltak tror vi vil bli kjærkomment blant mange reisende: De små vinduene i inngangspartiet på siden mot Etterstad skal erstattes med store glassflater. Utenfor skal det beplantes med blomster, og det skal monteres benk for sittende passasjerer. I det hele tatt skal det legges til rette for de som bruker vestibylen til å vente. Nå vil jo ikke dette ha så mye å si for oss. Når vi kommer til Helsfyr er vi hjemme, vi. Men det er jo mange som skal ha overgang til transportmidler som ikke går hvert 5. minutt. Vi har mange ganger sett med medlidenhet på de mange som søker tilflukt mot uvær eller vinterkulde, og står og lener seg mot veggen eller sitter på gulvet.

Helsfyr T-bane

Viktigst for oss er kanskje at det også loves "utbedring av skader, reparasjon av gesimskanter, og generell opprydding i tekniske installasjoner.