Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplaner på Etterstad Videregående
Publisert  10.06.18
Sist endret  10.06.18
 
Vi skrev om dette i 2013.. Den gangen het det at "det kan bli aktuelt å rive bygg E".

Etterstad videregående


Nå har planene kommet atskillig lenger. I innkalling til informasjonsmøte onsdag 13. juni står det:

Byggearbeidene starter i juli 2018 og vil omfatte:
  • Omlegging av tekniske anlegg og ny kantine
  • Riving av bygg E januar 2019
  • Ferdigstillelse bygg E 2022
  • Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

Det kommer altså et helt nytt skolebygg nærmest Etterstad Nord. Og før det står ferdig vil det være en byggeplass i minst tre år. Informasjonsmøtet avholdes på skolen, i auditoriet i C-bygget.
Onsdag 13. juni, kl. 18.00