Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplaner på Etterstad Videregående
Publisert  14.06.18
Sist endret  14.06.18
 
Vi har nå vært på møtet vi skrev om her om dagen. Vi jobber fremdeles med å sette oss inn i detaljer fra utomhusplan, etc. Men det viktigste er:

Bygg E vil bli revet. Rivingen starter i januar. Og i 2022 skal en ny bygninge stå ferdig. En foreløpig skisse ser slik ut:

Klikk for større bilde

Fra andre siden (Etterstad Nord) ser det slik ut:

Klikk for større bilde

Det nye bygget gir plass til flere elever, Etterstad Videregående skal utvides med 360 elever på studiespesialisering. Det er jo nesten en hel skole ekstra, det. Det nye bygget ser fint ut, men vi er jo noe bekymret for høyden. Først og fremst for beboere i Etterstad Nord kan dette bli et problem.

Her er utsikt fra en balkong i 3. etasje i Etterstad Nord. Du ser øyene i fjorden, og åsene på andre siden.

Men nye bygg E blir så vidt vi kan se på tegningene omtrent like høy som bygg D (til venstre på bildet)


Dermed blir fjordutsikten borte. Men dette er altså bare foreløpige skisser.

Her finner du Presentasjonen fra møtet.
Du kan følge byggesaken på Saksinnsyn.