Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Entra satser på Brynseng
Publisert  08.07.18
Sist endret  08.07.18
 
På denne siden prøver vi å være litt forut for vår tid, men det lykkes ikke alltid. Saken i overskriften sto på ensjo.org for noen dager siden.

På den andre siden: Faste lesere av denne siden kunne lese om Brynsområdet som et fremtidig byutviklingsområde allerede i 2003.

I hvert fall: Det siste som har skjedd er at Entra har kjøpt opp en rekke eiendommer i området ved Brynseng T-bane. Det gjelder:
Brynsveien 2-4
Brynsveien 6
Brynsveien 8
Brynsveien 12
Brynsveien 1
Brynsveien 5
Brynsveien 11-13
Østensjøveien 39-41
Østensjøveien 43

Entra på Brynseng

(Du får en ide om området, men hvis øynene eller skjermen din gjør det vanskelig å lese, klikk på bildet for å se en større versjon)

Fra før eier jo Entra Alnafossen kontorpark på andre siden av T-banelinjen.

Dermed ser Brynsområdet annerledes ut enn det gjorde for noen år siden. I stedet for en utall forskjellige eiere har vi nå noen få store. Se på kartet:

Byutvikling på Bryn


Området lengst i øst bygges ut som ett område. Det er det området vi skrev om i 2011. De har kommet lengst, og har allerede fått rammetillatelse til å oppføre den første bygningen (som har fått navnet "Eskalator").

Det midterste merkede området er det vi innledet med - der Entra nå har gått inn. De mener området har et utviklingspotensial på ca. 120000 kvadratmeter kontorer og boliger.

Lengst vest finner vi en rekke eiendommer som tilhører Maya eiendom. Resten av Brynområdet mellom Tvetenveien og T-banen blir neppe vesentlig endret. Østensjøveien 27 er et nybygg som du kan les mer om her. Det er heller ingen grunn til å tro at Nordox som utvidet for få år siden har tenkt å flytte.

Dermed blir det tre store aktører som skal utforme den delen av Brynområdet som ligger nærmest Etterstad. Dette er nok en fordel for de av oss som er mer opptatt av at dette skal bli et hyggelig område å oppholde seg og ferdes i enn hvor mye penger man kan tjene. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en VPOR (Veiledende plan for offentlige rom) for området. Der er det bl.a. lagt inn gang- og sykkelveier, torg og parker. Hvis hver adresse hadde en eier, ville selvfølgelig alle kjempe med nebb og klør for å få maksimal utnyttelse av akkurat den tomten. Her har vi nå eiere som er store nok til å se at gode offentlige rom også er vesentlig for verdien av det de skal bygge, og har plass til å bygge rundt parkene.