Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

VPOR Bryn er vedtatt
Publisert  01.07.18
Sist endret  01.07.18
 
Plan- og bygningsetaten har laget en VPOR - Veiledende Plan for Offentlige Rom - for Bryn. Dette er gammelt nytt, vi skrev om det i 2011 da vi første gang leste om planen.

VPOR Bryn


Nå er det jo ofte slik med offentlige planer, at det arbeides med dem i årevis før velforeninger og beboere får høre om dem og kommer med innspill. Her greide vi å unngå det. De omkringliggende velene (Etterstad vel, Bryn vel og Fagerlia vel) kom med en uttalelse sommeren 2012. Dermed forelå uttalelsen allerede da arbeidet med planen kom i gang året etter.

Forslag til VPOR ble lagt ut til høring i 2014. Vi skrev litt om innholdet i planen våren 2014. Men det er mange og store skuffer i Oslo rådhus. Forslaget havnet i en av disse skuffene fra til sommeren 2018. Men 20. juni ble den altså vedtatt. Dermed ligger gangforbindelser, parker og torg til grunn før fremtidig reguleringsarbeid på Bryn.

VPOR Bryn


Her er noen utsnitt av kartet med torg og parker:
VPOR Bryn


1. Nordoxparken
2500 kvm. Program (planleggerspråk for "hva skal vi ha her"): Treningsapparater, markedsplass, kunst, benker, trær, fontene.
2. Førsteplassen
700 kvm. Uteservering, benker, trær.
3. Honningparken
3000 kvm. Bikuber, parsellhage, lekeplass, park, faste griller. Legg merke til broen som er planlagt å gå fra parken til Etterstad. (forøvrig står det i vårt høringsutkast: "aktivitet førsteetasjer ggttrjtyjd". Håper det ble rettet opp før endelig vedtak, ellers kommer utbyggere rundt parken til å slite.
4. Knuteparken
1300 kvm. Utekantine, sittegrupper, trær.

VPOR Bryn


5. Brynsalmenningen
På grunn av formen har vi her snudd kartet, slik at nord er til høyre på kartet. Brynsalmenningen skal bli 40 meter bred. Dette er delvis pga. at den skal fungere som utluftingskorridor. Det skal være bilvei, men på andre siden av gaten skal det være gangvei og forskjellige lommer med aktivitet.
Men kanskje viktigst for oss: Her er det også planlagt gangforbindelse over sporene til T-banen, slik at du kan spasere direkte fra Etterstad inn i Brynsalmenningen! Du kan se hvordan man tenker seg dette i mer detalj her.

VPOR Bryn


6. Brannplassen
Brannplassen skulle delvis ligge på tomten der Bryn brannstasjon ligger nå. Nå skal dette bli ny hovedbrannstasjon i Oslo, og det ser ut til å bli en del forandringer fra VPOR,slik at dette blir en park med åpne overvannshåndtering i stedet for torg.

VPOR Bryn


7. Nytorget
2 - 3000 kvm. Nytorget er planlagt som sentrum for kommersiell aktivitet på Bryn. Uteservering, sittegrupper, fontene, kunst, torgboder, drosjeholdeplass.
8. Brynseng torg
3600 kvm på begge sider av Østensjøveien. Benker, leskur, uteservering, handel. Og torget vil vel være en del av den nye kollektivterminalen.
9. Skolegården
Den er det første av uteområdene som faktisk er ferdig. Gå og se Skolegården på Brynseng skole hvis du ikke har vært der.
10. Vestre torg
11. Sentralt torg
Disse behandles under ett i VPOR, og ganske kortfattet, fordi reguleringssaken for Østensjøveien 40-50 fremdeles var under behandling. Her er mye gammel bebyggelse revet og det er allerede gitt rammetillatelse til første bygg, så dette kan være blant de første opparbeidede uterommene.