Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny hovedbrannstasjon
Publisert  11.07.18
Sist endret  11.07.18
 
Vi får snart en ny hovedbrannstasjon på Bryn - mellom Brynshøgda og Brynsengveien. I dag ligger Bryn Brannstasjon, og driftsstasjon for Vann og avløp på området.

Ny hovedbrannstasjon


Begge etatene blir værende, og i tillegg skal også mye av kontorene flyttes hit. Slik er det tanken at det skal se ut:

Ny hovedbrannstasjon


Det som i VPOR Bryn het "Brannplassen" er nå blitt til "Vannparken", som også skal håndtere overvann fra bebyggelsen. Brynsalléen forlengs som gangforbindelse gjennom området. Det blir store og massive bygninger. Høyden er også planlagt større enn 42 meter som høyhusstrategien setter som grense for området. Det skal bli over 50 meter høyt. Slik vil det se ut fra Tvetenveien:
Ny hovedbrannstasjon

og slik fra Furuveien på Høyenhall. Det er Alnafossen kontorpark vi ser i forgrunnen. Vi regner med at bygget vil være synlig fra flere steder på Etterstad.
Ny hovedbrannstasjon


Det blir sikkert flotte bygg, og trygt føles det jo å skulle ha en hovedbrannstasjon like i nærheten. Men det er jo en pris å betale. Det er nemlig noe som står i veien for de nye byggene. Som f.eks. de store trærne bak dagens brannstasjon.
Ny hovedbrannstasjon


Og trærne langs Tvetenveien.
Ny hovedbrannstasjon


For ikke å snakke om trærne langs Adolf Hedins vei...
Ny hovedbrannstasjon


...og Brynsengveien. Svært få - hvis noen - av disse blir spart.
Ny hovedbrannstasjon


Over alt ser det ut til at trær står i veien. Vi har derfor en egen side om trær i nabolaget