Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye planer fra Bryn eiendom
Publisert  09.07.18
Sist endret  09.07.18
 
Vi skrev om et reguleringsforslag som plutselig ble droppet i sluttfasen i 2016. Det var et reguleringsarbeid som var kommet så langt at vi trodde det bare var spørsmål om tid før gravemaskinene kom. Men Bryn eiendom frafalt forslaget for å "vurdere muligheten av et prosjekt som er mer i tråd med signalene om at Bryn skal transformeres fra en monofunkjonelt næringsområde til et flerfunkjsonelt byområde med et betydelig innslag av boliger og tydelige bymessige kvaliteter".

Nå har det dukket opp nye tegninger på hjemmesiden til Oslo Works, som tydelig har fått i oppdrag å jobbe med det nye prosjektet.
VBryn


Vi ser tydeligvis over hustakene (tårnet i hjørnet skal være 9 etasjer høyt) i retning Tvetenveien, med Østre Gravlund og Teisenvest i bakgrunnen.

Du kan se mer av prosjektet på hjemmesiden til Oslo Works.