Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

På den smale vei
Publisert  28.08.18
Sist endret  28.08.18
 
Etterstadsletta har blitt smalere. Mye smalere. I hvert fall borte ved Etterstadjordet barnehage. Det er tydeligvis et trafikksikkerhetstiltak her.


Og tiltak mot farten kan nok trengs, her som barn til to barnehager og Brynseng skole skal ferdes. Det er fint hvis du oppfører deg som beregnet - slapper av og tar det med ro. (Ikke gi full gass for å komme til innsnevringen før bilen som kjører i motsatt retning).

Mye tyder på at det skal bli to innsnevringer.


Malingstrekene på bakken har i hvert fall samme farge som de rundt den første innsnevringen. Og er det et sted som trenger tiltak, så er det vel akkurat her. En fotgjengerovergang som går fra midt i en utkjøring til en midtrabatt mellom to bilveier får ingen til å føle seg tryggere.